Werkwijze

Verschillende therapievormen
Wegwijzer

Therapievormen bij Sprankjelicht

Transactionele analyse

Het model van de Transactionele Analyse (TA) is gebaseerd op drie ego- posities: ‘Ouder’, ‘Volwassene’ en ‘Kind’. Communicatie tussen mensen wordt in de TA beschreven met transacties. Communicatie vindt altijd vanuit één van de ego-posities plaats en wordt door de ander op een van de ego-posities ontvangen. Transactionele Analyse is dus het analyseren van de communicatie.

De TA is gebaseerd op een humanistisch uitgangspunt en hanteert 3 stellingen:

 • Ik ben oké/ Jij bent oké
 • Iedereen kan denken en zelf beslissingen nemen.
 • Veranderen is mogelijk, gedragspatronen en overlevingsstrategieën kunnen we herzien.
Contextuele therapie

Binnen de contextuele therapie wordt de mens gezien als een relationeel wezen; hij kan niet anders dan bestaan in relatie met anderen. De contextuele therapie richt zich vooral op de balans van geven en nemen in relaties door de generaties heen.

Beeldcommunicatie

Met behulp van verschillende materialen zoals bijvoorbeeld playmobil, helpt beeldcommunicatie om voorbij de feiten te komen en het verhaal van je hart te ontdekken.

Lichaamsgerichte therapie

Elk lichaam vertelt een verhaal. Aan het lichaam is af te lezen hoe iemand in het leven staat en wat zijn levensgeschiedenis is geweest. Ontdekken en uiten van emoties die liggen opgeslagen in het lichaam kan helpen om je weer vrij te voelen.

Cognitieve gedragstherapie

Gedachten veroorzaken bepaald gedrag en gevoelens, vaak gebeurt dit onbewust. Door te ontdekken welke gedachten niet helpend zijn en deze om te buigen naar helpende gedachten, kan je nieuw gedrag aanleren. 

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Letterlijk vertaald staat er: ‘door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken van een ingrijpende gebeurtenis’. 

EMDR is een wetenschappelijk aangetoonde effectieve behandelmethode die ingezet kan worden bij enkelvoudige- en meervoudige problematiek. 

Binnen mijn praktijk zet ik EMDR onder andere in bij:

 • Angsten
 • Paniekgevoelens/ paniekaanvallen
 • Negatief zelfbeeld
 • Rouw- en verlies
 • Burn-out
 • Pestverleden- heden
 • Trauma
 • Stress
 • Schaamte en/of schuldgevoelens
 • Belemmerende gedachten

EMDR zorgt ervoor dat de emotionele lading van de herinnering aan een ingrijpende gebeurtenis wordt verwerkt. Hierdoor kan je er rustiger op terugkijken, zonder steeds de “oude” emotie te ervaren. Het kan zelfs dat je door EMDR nieuwe inzichten krijgt waardoor je op een andere manier naar de ingrijpende gebeurtenis kunt kijken.

 

 

 

 

Persoonlijke aandacht, zorgvuldigheid en vertrouwen staan voorop

Tijdens de sessies zal ik zoveel mogelijk bij jou aansluiten, en kiezen voor een therapievorm die bij jou en jouw situatie past. Hier en daar probeer ik ook te prikkelen verder te gaan dan je ‘comfortzone’, omdat dit helpend kan zijn voor je proces. Persoonlijke aandacht, zorgvuldigheid en vertrouwen staan daarbij voorop. 

Christelijke levensvisie

Ik werk vanuit een christelijke levensvisie wat voor mij o.a. betekent dat de mens uniek geschapen is en bestaat uit een geest, ziel en lichaam. Ieder mens heeft eigen kwaliteiten en talenten ontvangen en elk leven heeft zin (ook als je het zelf niet meer zo ervaart). Je bent van harte welkom, ook als je vanuit een andere visie leeft. 

Je bent welkom met jouw verhaal.

Klik hier voor tarieven en vergoedingen.